Barn och styrketräning – bra eller dåligt?

Förr ansågs barn och styrketräning vara en dålig kombination. Nya forskningsresultat från USA tyder dock på att just styrketräning kan vara något som till och med förebygger förslitningsskador från andra idrottstyper.

 

Att idrott är viktigt för ungas välbefinnande har vi avhandlat tidigare. Dock är det vanligt med idrotts- och belastningsskador även för barn, och de vanligaste typer av skador som drabbar barn och unga är överbelastningar. Dessa är oftast skador på fotleder, knä, ledband och muskler. Svenska Dagbladet skriver att hela 6000 barn beräknas ta skada varje år av förslitningsskador från idrott, och den främsta orsaken tros vara felaktig träning. Detta säger en rapport från socialstyrelsen. Enligt studier är det bästa sättet att förebygga förslitningsskador från idrott att träna upp barns muskler och styrka. I USA rekommenderar AAP, de amerikanska barnläkarnas organisation, att barn och ungdomar bör styrketräna minst tre gånger per vecka. I Sverige har man å andra sidan avrått barn och unga från att styrketräna fram tills idag, då man trott att det skulle hämma skelett, muskeltillväxt och annan kroppslig utveckling. Detta får man dock ändra åsikt om, då nya forskningsresultat inom idrottsmedicin hävdar motsatsen. Styrketräning sägs inte längre vara skadligt för barn alls, och medför inga risker.  Så länge den utförs säkert och under övervakning av en vuxen utbildad tränare bistår den bara med positiva effekter.

 

Hur bör barn styrketräna?

Barn bör inte styrketräna med tunga vikter, utan hellre använda sig av vikter som är anpassade för deras ålder. Detta skriver Expressen, som hävdar att styrketräning via lättare övningar och lekar som alltid är övervakade av en instruktör inte alls är skadligt. Tvärtom är det mycket effektivt och stärker både skelett och ger en grundstyrka som skyddar dem när de utövar andra sporter, som fotboll, handboll och innebandy. Det viktigaste när det gäller barn och styrketräning är att träningsformerna är varierade, inte allt för prestationsinriktade eller att des skapar en press hos barnen – och så klart att det görs med måtta och genom naturliga övningar. Crossfit är en sport som ofta ses som hård, men faktum är att det är en perfekt träningsform för barn som vill styrketräna. Det man ska tänka om man tränar barn i crossfit är lämna tempot åt sidan. Istället bör man fokusera på tekniken och att utföra övningarna långsamt. Alltså ska man hellre satsa på fler repetitioner under en längre tid än att använda sig av tunga vikter och övningar.

 

Får barn träna på gym?

Att barn inte tillåts träna på gym är oftast på grund av att de själva inte kan hantera hantlar och maskiner i alldeles för stora storlekar. Dock sänker allt fler gym åldersgränsen och erbjuder barn- och ungdomskort som är giltiga. Med dessa kan unga exempelvis träna med målsman eller gå på vissa utvalda pass. Detta gör gymmen, då ju tidigare barn börjar träna desto bättre förutsättningar får de i livet. De flesta barn får träna med målsman om de är 12–13 år. Dessutom finns ibland speciella barnklasser på gym. Barnklasser fokuserar dock inte enbart på styrketräning utan blandar kondition, styrka och rörlighet genom dans eller lek. Dessa pass kan barn delta på som är så unga som två år, och fokus ligger här mest på att ge barnen en positiv inställning till träning och gym.